Simon på jagt og fiskerikontrol

Familien Kloch Skelkjær

 

På jagt og fiskerikontrol til laksefjorden

 

 

 

I bygningen ved siden af politistationen har distriktets 2 jagtbetjente deres kontor.

De er ansat af selvstyret til at kontrollere al jagt og fiskeri i distriktet.. De registrerer fansten på de dyr hvor der kvoter. F.eks. narhvaler, vågehvaler, isbjørne, hvalrosser, moskusokser. Derudover laver de almindelige inspektioner og kontrol af jagt og fiskeri. Som alle andre steder er der også fredningstider på fulge og nogle fisk.

 

 

 

Her i baggrunden ses isbræen og kanten af indlandsisen

 

 

 

 

En dag kom den ene jagtbetjent, Niels ind på stationen og spurgte om jeg ville med en tur til laksefjorden for at kontrollere om der foregik ulovlig garnfiskeri. I laksefjorden er der store forekomster af ørreder. Deraf navnte lakse-... hmm nå.

 

 

Det blev til 5 smukke timer i deres jolle hvor jeg fik set en masse fantastiske naturoplevelser, med en lille afstikker helt op til bunden af isfjorden til isbræen..